Servicevoorwaarden

Welkom bij GenerateCoupon.com. Deze Servicevoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn een bindende juridische overeenkomst tussen u en GenerateCoupon.com Inc. ("GenerateCoupon.com" of "wij", "ons", "onze") met betrekking tot uw gebruik van de GenerateCoupon. com website en services op GenerateCoupon.com en andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door GenerateCoupon.com voor zover van toepassing (de website en services worden gezamenlijk de "Service" genoemd). Lees deze overeenkomst zorgvuldig door.

We kunnen periodiek wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, accepteert u deze Overeenkomst en eventuele wijzigingen die we in de Overeenkomst aanbrengen. Het is uw verantwoordelijkheid om de meest recente versie van de voorwaarden regelmatig te bekijken en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen daarin. Als u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze voorwaarden, dient u de service niet te gebruiken.

Houd er rekening mee dat GenerateCoupon.com financiële relaties heeft met enkele van de handelaren die op onze website worden vermeld. GenerateCoupon.com kan worden gecompenseerd als consumenten ervoor kiezen om een ​​aantal van de links in de inhoud van deze site te gebruiken en om verkopen te genereren voor de genoemde handelaar.

1. Copyright en beperkte licentie

De Service en alle informatie, gegevens en andere inhoud en materialen die beschikbaar zijn op de Service, inclusief, maar niet beperkt tot, het GenerateCoupon.com-logo en alle ontwerpen, tekst, documenten, afbeeldingen, software, video's, geluidsbestanden, andere bestanden en de selectie en rangschikking daarvan (gezamenlijk "Inhoud"), zijn het eigendom van GenerateCoupon.com en haar leveranciers en licentiegevers en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten.

Als u voldoet aan alle voorwaarden en bepalingen van deze voorwaarden, verleent GenerateCoupon.com u een beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot de Dienst en om elektronisch te kopiëren (behalve waar verboden zonder licentie) en alleen voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden afdrukken naar hardcopy delen van de inhoud. De Service is voor persoonlijk gebruik en niet voor wederverkoop of verdere distributie. Deze licentie kan op elk moment worden ingetrokken.

Behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst of zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, mag en mag u derden niet toestaan ​​of machtigen om: (a) het reproduceren, wijzigen, vertalen, verbeteren, decompileren, disassembleren, reverse engineeren, of afgeleide werken van de Service maken; (b) toegang tot de Service verhuren, leasen of in sublicentie geven; noch (c) enige beveiligings- of technologische kenmerken of maatregelen van de Service omzeilen of uitschakelen.

2. De service

We bieden online kortingsbonnen aan onze gebruikers. GenerateCoupon.com is niet verantwoordelijk voor het inwisselen, fouten, weglatingen of het verlopen van online kortingsbonnen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er een korting, speciale prijs of gratis aanbieding aanwezig is tijdens het afrekenproces op de betreffende website van de handelaar. Alle aanbiedingen en promoties die deel uitmaken van de Service kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en we hebben geen controle over de wettigheid van kortingsbonnen of het vermogen van een handelaar om de verkoop te voltooien in overeenstemming met de aanbiedingen.

3. Accountregistratie

U kunt zich registreren voor en een account bijhouden om toegang te krijgen tot extra functies, zoals stemmen op deals, opmerkingen plaatsen en uw kortingsbonnen bij de Service indienen. Wanneer u zich registreert, gaat u ermee akkoord (a) nauwkeurige, actuele en volledige informatie over u te verstrekken, zoals gevraagd kan worden door registratieformulieren op de Service ("Registratiegegevens"); (b) de veiligheid te handhaven van alle aanmeldingen, wachtwoorden of andere inloggegevens die u selecteert of die aan u worden verstrekt voor gebruik op de Service; en (c) de Registratiegegevens en alle andere informatie die u aan GenerateCoupon.com verstrekt, te onderhouden en onmiddellijk bij te werken, en om al deze informatie nauwkeurig, actueel en volledig te houden. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

4. Gebruiksbeperkingen

U zult: (a) deze Service niet gebruiken voor commerciële doeleinden; (b) inhoud of informatie op de Service openen, controleren of kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen of een handmatig proces voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; (c) de beperkingen in eventuele kopteksten voor het uitsluiten van robots op de Service schenden of andere maatregelen omzeilen of omzeilen die worden gebruikt om toegang tot de Service te voorkomen of te beperken; (d) enige actie ondernemen die naar ons oordeel een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt of kan opleggen; (e) deep-link naar een deel van de Service (inclusief, maar niet beperkt tot, de directe link naar een coupon) voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; of

(f) "frame", "mirror" of anderszins een deel van de Service in een andere website opnemen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of (g) het opzettelijk of onopzettelijk schenden van toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet- of regelgeving.

 

5. Interactieve diensten

De service kan interactieve functies en services bevatten, inclusief sociale netwerkfunctionaliteit, forums, prikborden, beoordelings- of beoordelingsfunctionaliteit en vergelijkbare services, waarin u of derden berichten naar servicegebruikers kunnen sturen en kortingsbonnen kunnen maken, plaatsen of opslaan, profielgegevens, afbeeldingen, beoordelingen of recensies en andere inhoud op de service ("interactieve services"). U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van interactieve diensten en u gebruikt deze op eigen risico. Door Interactieve Services te gebruiken, stemt u ermee in het volgende niet via de Service te posten, verzenden, distribueren, uploaden of anderszins te verspreiden:

* Materiaal dat onwettig, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, suggestief, intimiderend, bedreigend, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend of frauduleus is;

* Materiaal dat in strijd is met, of dat ervoor zorgt dat GenerateCoupon.com of aan haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen enige toepasselijke wet, regelgeving of bevel van een overheidsinstantie in een rechtsgebied schenden;

* Materiaal dat inbreuk maakt op, of dat mogelijk inbreuk maakt op, enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij, of dat u anderszins niet het recht hebt om dit beschikbaar te stellen;

* Privé- of vertrouwelijke informatie van een persoon of entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerservicenummers, creditcardnummers en alle handelsgeheimen of informatie waarvoor u enige verplichting tot vertrouwelijkheid hebt of materiaal dat zich voordoet als een persoon of entiteit, of een verkeerde voorstelling geeft van uw band met de Service of met een andere persoon of entiteit;

* Materiaal dat advertenties of verzoeken is of bevat, inclusief maar niet beperkt tot links naar commerciële producten of diensten of politieke campagnes (behalve in delen van de Service die uitdrukkelijk zijn aangeduid als delen waarin dergelijk Materiaal is toegestaan, zoals van kortingsbonnen door niet-commerciële gebruikers);

* Opmerkingen die op enigerlei wijze verwijzen naar personen onder de 18 jaar;

* Persoonlijke gegevens over elke gebruiker;

* Virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden; of

* Materiaal dat, naar het uitsluitende oordeel van GenerateCoupon.com, verwerpelijk is, een persoon of entiteit beperkt of belet om enige Interactieve Services of andere delen van de Service te gebruiken of ervan te genieten, of dat GenerateCoupon.com of zijn gebruikers kan blootstellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

* GenerateCoupon.com neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiaal dat door u of een derde partij is geplaatst, opgeslagen of geüpload, of voor enig verlies of schade daaraan. Hoewel GenerateCoupon.com niet verplicht is om materiaal dat op of verzonden wordt via de Service te screenen, te bewerken of te controleren, behoudt GenerateCoupon.com zich het recht voor, en heeft het absolute discretie, om materiaal dat is geplaatst, opgeslagen of verzonden op of via de Service op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving.

Als u materiaal op of via de Service plaatst, verleent u, tenzij GenerateCoupon.com anders aangeeft, (a) GenerateCoupon.com en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar gebruiksrecht, dergelijk materiaal reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken maken, verspreiden, uitvoeren en weergeven over de hele wereld in alle media; (b) GenerateCoupon.com en zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en sublicentiehouders het recht te verlenen om de naam die u indient in verband met dergelijk materiaal te gebruiken, indien zij daarvoor kiezen; en (c) verklaren en garanderen dat u eigenaar bent van en controle heeft over alle rechten op het materiaal dat u plaatst, of dat u anderszins het recht hebt om dergelijk materiaal op de Service te plaatsen; en het gebruik en het plaatsen van materiaal dat u aanlevert, is niet in strijd met deze voorwaarden, zal geen rechten schenden of schade toebrengen aan een persoon of entiteit, en zal op geen enkele andere manier enige schade of aansprakelijkheid veroorzaken voor GenerateCoupon.com of voor derden .

6. Inzendingen

U erkent en gaat ermee akkoord dat al het materiaal, inclusief maar niet beperkt tot kortingsbonnen, opmerkingen, suggesties, ideeën of andere informatie, door u verstrekt in de vorm van e-mail of andere inzendingen aan GenerateCoupon.com (met uitzondering van materiaal dat u op de Service plaatst in in overeenstemming met deze voorwaarden), zijn niet-vertrouwelijk en worden het exclusieve eigendom van GenerateCoupon.com. GenerateCoupon.com bezit de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en heeft recht op het onbeperkte gebruik en verspreiding van deze materialen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan jou.

7. Herhaal het beleid van overtreders

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act en andere toepasselijke wetgeving, handhaaft GenerateCoupon.com een ​​beleid van beëindiging, in gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken van GenerateCoupon.com, accounthouders die geacht worden herhaaldelijk overtreders te zijn. GenerateCoupon.com kan ook naar eigen goeddunken de toegang tot de Service beperken tot gebruikers en / of de accounts beëindigen van accounthouders die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er sprake is van herhaalde inbreuk.

Als u van mening bent dat enige Inhoud op de Service inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, kunt u een kennisgeving van inbreuk indienen bij de aangewezen vertegenwoordiger van GenerateCoupon.com, zoals hieronder uiteengezet.

GenerateCoupon.com, Inc.

Attn: DMCA Klachten

2500 Broadway Suite F-125

Santa Monica, CA 90404

VS

E-mail: copyright [at] besparingen [dot] com

GenerateCoupon.com kan een claim van inbreuk op het auteursrecht aan gebruikers van de Service melden door middel van een algemene kennisgeving op de Service, elektronische post naar het e-mailadres van een gebruiker in zijn administratie, of door schriftelijke communicatie per eersteklas post naar een het adres van de gebruiker in zijn administratie.

8. Handelsmerken

GenerateCoupon.com, het GenerateCoupon.com-logo en elke andere product- of servicenaam of slogan op de Service en in enige Inhoud zijn handelsmerken van GenerateCoupon.com en haar leveranciers of licentiegevers, en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt in geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GenerateCoupon.com of de betreffende handelsmerkhouder. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op de Service of in enige Inhoud worden vermeld, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie, met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins, vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door GenerateCoupon.com.

9. Inhoud van derden

De dienst kan links naar webpagina's en inhoud van derden ("inhoud van derden") bevatten als een dienst voor diegenen die in deze informatie geïnteresseerd zijn. GenerateCoupon.com controleert, onderschrijft of adopteert geen inhoud van derden en heeft geen controle over de inhoud van derden. GenerateCoupon.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid om inhoud van derden bij te werken of te beoordelen en kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

Als u een link volgt of op een andere manier buiten de Service navigeert, houd er dan rekening mee dat deze Voorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te lezen, inclusief praktijken op het gebied van privacy en gegevensverzameling, van alle websites of inhoud van derden waarnaar u navigeert vanuit de service. U opent en gebruikt inhoud van derden op eigen risico.

De Dienst kan advertenties en promoties van derden bevatten. Uw zakelijke transacties of correspondentie met of deelname aan promoties van andere adverteerders dan GenerateCoupon.com, en alle voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en een dergelijke derde partij.

10. Vrijwaring

U zult GenerateCoupon.com, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, agenten, werknemers, licentiegevers en leveranciers verdedigen, vrijwaren en vrijwaren tegen alle kosten, schade, uitgaven en aansprakelijkheden (inclusief, maar niet beperkt tot aan, redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Service, uw schending van deze Voorwaarden of uw schending van rechten van een derde partij.

11. Afwijzing van garanties

UW GEBRUIK VAN DE SERVICE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, UW GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE TOEGANKELIJK IS VIA DE WEBSITE EN UW INTERACTIES EN OMGAAN MET ENIGE SERVICEGEBRUIKERS, IS OP EIGEN RISICO. DE SERVICE EN ALLE INHOUD BESCHIKBAAR OP EN VIA DE WEBSITE OF SERVICE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. GenerateCoupon.com EN HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN EEN BEPAALD TITEL. GenerateCoupon.com GARANDEERT GEEN ONONDERBROKEN GEBRUIK OF WERKING VAN DE SERVICE OF UW TOEGANG TOT ENIGE INHOUD. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VIA DE SERVICE ZAL ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT GenerateCoupon.com CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN WORDT VERMELD. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN KUNNEN EEN AFWIJZING VAN GARANTIES VERBIEDEN EN U HEBT MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT JURISDICTIE VERSCHILLEN.

12. Beperking van aansprakelijkheid

NOCH GenerateCoupon.com, NOCH HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE GenerateCoupon.com OF ENIGE LEVERANCIER OF LICENTIEGEVER IS OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE), VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN, OF UW ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICE OF ENIGE INHOUD. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GenerateCoupon.com EN HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS JEGENS U VOOR ALLE CLAIMS ONDER DEZE VOORWAARDEN, ONGEACHT IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE OF ANDERSZINS, IS $ 200. ELKE BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN DIE VOORZIET IN EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, AFWIJZING VAN GARANTIES OF UITSLUITING VAN SCHADE IS OM DE RISICO'S ONDER DEZE VOORWAARDEN TUSSEN DE PARTIJEN TE VERDELEN. DEZE TOEWIJZING IS EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN. ELK VAN DEZE BEPALINGEN IS SCHEIDBAAR EN ONAFHANKELIJK VAN ALLE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN. DE BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET IN HET ESSENTIËLE DOEL KOMT.

13. Beperkingen op toegang

Niettegenstaande enige bepaling van deze Voorwaarden, behoudt GenerateCoupon.com zich het recht voor om zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken uw licentie voor het gebruik van de Service te beëindigen en uw toekomstige toegang tot en gebruik van de Service te blokkeren, beperken en voorkomen. Bovendien behoudt GenerateCoupon.com zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de service geheel of gedeeltelijk te wijzigen, stop te zetten en te beperken, tijdelijk of permanent, zonder voorafgaande kennisgeving. Noch GenerateCoupon.com, noch haar leveranciers of licentiegevers zijn aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, stopzetting of beperking van de Service.

14. Toestemming voor elektronische communicatie

Door de Service te gebruiken, stemt u ermee in elektronische communicatie te ontvangen van GenerateCoupon.com. Deze communicatie kan mededelingen bevatten over uw account en informatie over of gerelateerd aan de Service. U gaat ermee akkoord dat alle mededelingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere mededelingen die GenerateCoupon.com elektronisch naar u verzendt, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, inclusief dat dergelijke mededelingen schriftelijk gebeuren.

15. Algemene juridische kennisgevingen

Het nalaten van GenerateCoupon.com om in een bepaalde omstandigheid te handelen, betekent niet dat het niet kan handelen met betrekking tot die omstandigheid of vergelijkbare omstandigheden. Elke bepaling van deze Voorwaarden die ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, wordt van deze Voorwaarden gescheiden en de overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht. De sectiekoppen en titels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele werking. Elke bepaling in deze Voorwaarden die naar zijn aard de beëindiging van uw licentie voor toegang tot de Service of enige beëindiging van deze Voorwaarden zou moeten overleven (inclusief, maar niet beperkt tot, bepalingen met betrekking tot schadeloosstelling, aansprakelijkheidsbeperkingen, afwijzingen van garantie en eigendom van intellectueel eigendom) zal na een dergelijke beëindiging volledig van kracht blijven.

Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de principes van conflicterende wetten. Elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de Service of deze Voorwaarden, moet worden aangevangen binnen een jaar nadat de claim is ontstaan ​​en zal worden beslecht door bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. Een dergelijke controverse of claim zal op individuele basis worden beslecht en zal niet worden geconsolideerd in een arbitrage met een claim of controverse van een andere partij. De arbitrage zal plaatsvinden in Santa Clara County, Californië, en een oordeel over de arbitrage-uitspraak kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen zonder beroep of toetsing, behalve zoals toegestaan ​​door de wet van Californië. Elke partij kan in afwachting van de voltooiing van de arbitrage een voorlopige of voorlopige voorlopige voorziening aanvragen bij een bevoegde rechtbank, indien nodig om de rechten of eigendommen van de partij te beschermen.

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en GenerateCoupon.com met betrekking tot de Service. Deze voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten of communicatie tussen u en GenerateCoupon.com met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden.

16. Vragen en contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de service of deze voorwaarden, kunt u contact opnemen via onze website of schrijven naar: 

[email protected]

+12132592427

Jaqueline Herrera (Juridische vragen)